vrijdag 3 april 2009

5 Vragen.


Vijf vragen voor Ronald Kranenburg (adviseur en P&O specialist PKM)

1.    Wat zijn de sterke punten van het personeelsbeleid bij de metaalbedrijven?

De metaalbedrijven investeren, in financiële zin, flink in hun medewerkers. Er wordt een goed salaris betaald, gemiddeld zo'n 15% boven CAO, en er is veel aandacht voor het volgen van technische opleidingen. Continuïteit van de onderneming is doel nummer 1, waardoor medewerkers relatief lang bij een bedrijf kunnen blijven werken en zij de mogelijkheid hebben zich te ontplooien.

2.    Welke punten van het personeelsbeleid zouden verbeterd kunnen worden?

De ondernemer in het MKB zou nóg beter gebruik kunnen maken van de beschikbare instrumenten. Ik noem het toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het regelmatig voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, bedrijfsdoelstellingen uitdragen en vertalen naar haalbare persoonlijke doelstellingen, functiewaardering en het hanteren van een op maat gesneden loongebouw. Begeleiding van middenkader lijkt daarbij wat meer aandacht te mogen krijgen.

3.    Wat levert meer investeren in personeelsbeleid op?

Het hanteren van bovenstaande instrumenten kost tijd, maar levert op de lange termijn véél meer tijd op voor de leidinggevende en de onderneming. Als de instrumenten correct en zorgvuldig gehanteerd worden, dan zal deze investering in personeelsbeleid leiden tot veel minder discussie over salarissen en promotiemogelijkheden, tot minder ontevredenheid en een hogere motivatie van het personeel. Goed gemotiveerd personeel kan effectiever en flexibeler worden ingezet, is ambitieus en minder vaak ziek.

4.    Wat moeten leidinggevenden vooral goed kunnen?

Leidinggevenden zullen deze instrumenten vooral toe moeten kunnen passen. Daarnaast zijn we als technici veelal geneigd om ons taakgericht op te stellen. De misvatting leeft nog al eens dat mensgericht leiding geven, naast het taakgerichte, veel tijd kost en weinig oplevert. Andere aspecten van goed leiding geven zijn waarnemen, 'management by walking around', en het toepassen van meerdere stijlen. Let wel! Tussen instrueren en delegeren zitten nog 2 stijlen. Coachen en ondersteunen van personeel. Een leidinggevende moet dus vooral de verschillende medewerkers met de juiste stijl benaderen. Hoe weet u wat de juiste stijl is? Door waar te nemen.

5.    Welke P&O tips heb je voor werkgevers in deze economische situatie?

Nu profiteren de bedrijven die de instrumenten al voldoende toepasten. Goed gemotiveerd personeel kan meedenken in het goed doorkomen van deze, naar ik hoop, tijdelijke situatie. Meer flexibiliteit van personeel door ADV op de juiste wijze in te zetten, meer- minder uren met gesloten beurs verrekenen. Dus veel uren maken als er in een week veel werk is en minder als het werk terugloopt. Go with the flow. Helaas echter, is het aantal orders bij verschillende bedrijven tijdelijk structureel minder. Dan rest slechts gebruik te maken van de regelingen van de overheid, waarvan de deeltijd-WW de laatste is. Gebruik de tijd om te trainen, óók op niet-technisch gebied. Indien het onvermijdelijk is met structureel minder personeel door te gaan, dan moeten er ontslagaanvragen de deur uit. Gelukkig biedt de Koninklijke Metaalunie dan goede ondersteuning.

vrijdag 6 februari 2009

Geldproblemen

Een kwart van de ondernemers verwacht geldproblemen in verband met de teruglopende economie ten gevolge van de kredietcrisis, meldt een artikel in Nuzakelijk. Nieuwe financiering aanvragen is met de meer kritische instelling van de banken geen sinecure. Om binnen de strakke voorwaarden een kredietaanvraag gehonoreerd te krijgen moet nu veel meer informatie worden verstrekt. Daartoe dient de bedrijfsstrategie helder te zijn en goed onderbouwd. Het hernieuwde bedrijfsplan moet hier uitkomst bieden. Een duidelijke analyse van de markt, gekoppeld aan een degelijk financieel plan, moet de bankier verleiden u geld te lenen. Denk ook aan de zekerheden. Debiteuren, voorraden en inventaris geeft niet altijd voldoende dekking voor de bedrijfsfinanciering. Bedenk dus tevens in hoeverre u in privé garant wilt staan voor een deel van de lening. Een ondernemer bereidt zich goed voor op zijn/haar toekomst.

zondag 18 januari 2009

Functioneringsgesprekken

Een belangrijk instrument voor personeelsmanagement is het houden van functioneringsgesprekken. Doelen stellen, zowel vanuit de onderneming als persoonlijke doelstellingen van de medewerker. Het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) kan daartoe een goed hulpmiddel zijn. Veelal wordt dan de derde weg gezocht en gevonden om gezamenlijk een succes te maken van de samenwerking.

Ondernemen

Grote banken in Amerika maken grote verliezen in het vierde kwartaal 2008. Miljarden steun vragen en krijgen zij. Zou het zo kunnen zijn dat zij al veel langer aan overwaardering deden van hun bezittingen? Nu grijpen zij hun kans om alle ellende weg te boeken. Straks zegt men weer dikke winst te maken ter verhoging van hun eigen inkomen. Daarmee is de weg voor een nieuwe kredietcrisis ergens in de toekomst weer geplaveid. Het MKB is de dupe doordat zij nu bijna geen leningen meer kunnen krijgen.